Wybór tekstów
Najnowsze 3
 • Podstawowe pytania
  Pytania, na które musi odpowiedzieć sobie każdy światopogląd
 • Prawda o prawdzie
  Nie ma sensu "odrzucam wiarę i dążę do wiedzy". Ma sens "moja wiedza opiera sie na wierze w sensowność mego celu"
 • Obiektywność?
  Subiektywność, intersubiektywność i obiektywność.
  (Notatka wuja.) Jak powstają te pojęcia
 • Top 3
 • Wiara w niewiarę
  O wierze w zbyteczność wiary. Błędy scjentyzmu na przykładzie dyskusji z M. Agnosiewiczem, szefem wortalu Racjonalista. Mariusz zamilkł.
 • Bóg a krasnoludki
  Nienaukowość naukowego ateizmu. Wierzę w Boga, bo nie wierzę w krasnoludki. Wierzę w Boga, bo umiem odróżnić wiedzę od wiary a naukę od filozofii scjentyzmu.
 • Miłość czy pycha
  Czy Bóg tworzy na zatracenie? I czy dzieci Boże nie muszą się bać gniewu Boga, bo to nie ich dotyczy?
 • Na dziś
 • Biblia o zbawieniu
  Wersety o grzechu, cierpieniu, potępieniu, odkupieniu i zbawieniu, ułożone w rodzaj historii. Bez komentarza
 • List do Marusi
  Dobre i złe sposoby, by uczyć. List do małego dziecka. Odpowiedź na podobny list autorstwa prof. Richarda Dawkinsa
 • Wróżenie z nauki
  Jak dr. Roman Zaroff, scjentysta, dowodzi prawdziwości ateizmu, i co z tego wynika
 • Wartość życia
  Trawa i bańki mydlane. Wartość życia na tym świecie możemy ocenić na podstawie ceny, jakie za nie płacimy my i Bóg
 • Dekalog i bałwany
  Czy zmieniliśmy Dekalog? Czy czczimy bałwany? Czy można studiować Biblię pomijając tradycję?
 • Neuroteologia...
  Neuroteologia racjomalna. Nowoczesna nauka, obalająca mit Boga? Felieton z epilogiem.
 • Śmierć nauki?
  Neuropsychologia a nieśmiertelność duszy
 • Anioł Stróż
  Klub upadłych aniołów. Opowiadanie Beaty Bażant
 • Paradoks Absolutu
  Absolutnie proste. Nie Absolut opisujemy, lecz Jego odbicie w nas. Opis jest tak dokładny, jak tego potrzebujemy
 • Na lekcję religii
  Przemówienie pewnej Kaczóhy
 • Światło i ciemność
  Czy Bog zna i rozumie zło i cierpienie?
 • Bez dogmatu?
  Dogmat "Bez Dogmatu". Któtka lecz treściwa rozmowa z panią prof. Barbarą Stanosz
 • Bóg a zło
  Czy Bóg jest źródłem zła? Czy istnienie zła jest sprzeczne z miłością Wszechmocnego?
 • Rozwód
  Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza. Ale jeśli jeden z małżonków porzuca swoją "polowkę", to co wtedy?
 • Szczęśliwy traf
 • Biblia o zbawieniu
  Wersety o grzechu, cierpieniu, potępieniu, odkupieniu i zbawieniu, ułożone w rodzaj historii. Bez komentarza
 • List do Marusi
  Dobre i złe sposoby, by uczyć. List do małego dziecka. Odpowiedź na podobny list autorstwa prof. Richarda Dawkinsa
 • Wróżenie z nauki
  Jak dr. Roman Zaroff, scjentysta, dowodzi prawdziwości ateizmu, i co z tego wynika
 • Wartość życia
  Trawa i bańki mydlane. Wartość życia na tym świecie możemy ocenić na podstawie ceny, jakie za nie płacimy my i Bóg
 • Dekalog i bałwany
  Czy zmieniliśmy Dekalog? Czy czczimy bałwany? Czy można studiować Biblię pomijając tradycję?
 • Neuroteologia...
  Neuroteologia racjomalna. Nowoczesna nauka, obalająca mit Boga? Felieton z epilogiem.
 • Śmierć nauki?
  Neuropsychologia a nieśmiertelność duszy
 • Anioł Stróż
  Klub upadłych aniołów. Opowiadanie Beaty Bażant
 • Paradoks Absolutu
  Absolutnie proste. Nie Absolut opisujemy, lecz Jego odbicie w nas. Opis jest tak dokładny, jak tego potrzebujemy
 • Na lekcję religii
  Przemówienie pewnej Kaczóhy
 • Światło i ciemność
  Czy Bog zna i rozumie zło i cierpienie?
 • Bez dogmatu?
  Dogmat "Bez Dogmatu". Któtka lecz treściwa rozmowa z panią prof. Barbarą Stanosz
 • Bóg a zło
  Czy Bóg jest źródłem zła? Czy istnienie zła jest sprzeczne z miłością Wszechmocnego?
 • Rozwód
  Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza. Ale jeśli jeden z małżonków porzuca swoją "polowkę", to co wtedy?
 • Bóg to ssak?
  Czy Bóg jest ssakiem? Są ludzie z tytułem naukowym, którzy głoszą, że szympans to dowód na nieistnienie Boga.
 • Kartka Reni, 1
  1 Jan 4:16 Myśmy poznali i uwierzyli w miłość
 • Kartka Reni, 2
  1 Samuela 16:7 Bóg patrzy na serce
 • Kartka Reni, 3
  Ezech 34.16 Bóg jest bliżej nas, niż my siebie samych
 • Kartka Reni, 4
  Jak 2:19-29 Wiara bez uczynków
 • Kartka Reni, 5
  Ps 50:15 W dniu niedoli wybawię cię

 • Spis działów
  Strona główna
 • Anty(k)wariat
  Strona główna. Nauka, filozofia, wiara, Biblia, religie, ateizm, grzech
 • Świadectwa
  Droga do Boga
 • Wuizm
  Podstawy filozofii wuja
 • Biblia
  O Piśmie Świętym
 • Indie
  Hinduizm i buddyzm
 • Nauka a filozofia
  Różnica między nauką i filozofią
 • Ateizm i scjentyzm
  Krytyka ateizmu, głównie jego pseudonaukowej, scjentycznej postaci
 • Pogawędki
  Internetowe dyskusje z udziałem wuja
 • Wiara na codzień
  Sens życia, grzech, moralność
 • Opowiadania
  Opowiadania, anegdoty...
 • Linki
  Biblia, Koran, Gita, Prawo Kanoniczne, Katechizm, inne ciekawe strony
 • Wuj jako taki
  Kilka słów o wuju