Jarek Dąbrowski (wuj zbój), http://wujzboj.republika.pl

 

Wujowe notatki

 

Poniższe teksty to zbiór moich wypowiedzi i fragmentow dyskusji, mniej lub bardziej "surowych" w formie, jeszcze nie przygotowanych do tego, żeby stanowiły samodzielny artykuł. Postanowiłem zbierać je w jednym miejscu, by potem mieć do nich łatwiejszy dosętp i ewentualnie przynajmniej cześć z nich przerobić na coś bardziej całosciowego. A jesli już, to niech od razu leżą na publicznym serwerze, co mi tam :) Za komentarze będę w każdym razie wdzięczny.

 

A. Kwestie formalne, definicje, dowody

B. Wujowe podejście do świata

C. Krytyka materializmu i scjentyzmu

D. Apologetyka łopatologiczna

 

 

--------------------------------------------------------------------

A. Kwestie formalne, definicje, dowody. 

 1. (definicjeIstnienia.htm) Istnienie to pojecie wielopoziomowe. Różne definicje istnienia, potrzebne przy rozważaniach o światopogladzie. Patrz tez: _obiekt.htm#istnienie, istnienieBoga-istnienieSwiata.htm.
 2. (istnienieBoga-istnienieSwiata.htm) Różne rodzaje istnienia w idealistycznym, teistycznym świecie wedle wuja:
  1. Bóg - jedyna realność, duchowa podstawa świata, świadoma swojego "ja istnieję"
  2. Inne osoby - autonomiczne struktury substancji duchowej, świadome swojego "ja istnieję".
  3. Byty nieświadome (materia) - struktura wymiany informacji pomiędzy osobami.
  4. Idee - sposób opisywania struktur materii.
  5. Zbiór możliwych wydarzeń - zbiór możliwych aktów komunikacji między osobami.
 3. (definicjeObrazujaceWuizm.htm) definicje pojęć używanych przez wuja do wyjaśnienia jego światopoglądu: autonomia osoby, Bóg, dobro, duch, istnienie, miłość, natura osoby, osoba, stworzenie świata, wolność woli, wszechmoc, zbawienie. Co Bóg potrafi? Czego wuj od Niego oczekuje? Czy jest On skomplikowany, czy prosty?
 4. Definicje podstawowych pojęć:

A: autonomia osoby (p. też osoba, wolność woli)

B: Bóg

D: dobro, duch

I: istnienie (p. też realne istnienie, definicjeIstnienia.htm, istnienieBoga-istnienieSwiata.htm)

M: miłość

N: natura osoby (p. też osoba), nauka

O: obiekt (p. też _obiektywne.htm), obiektywność (p. _obiekt.htm#obiektywny), osoba (p. też autonomia osoby, natura osoby, prawdziwa natura osoby)

P: pojecie, prawdziwa natura osoby, przedmiot

R: realne istnienie

S: stworzenie swiata

W: wolność woli (p. też autonomia osoby, osoba), wszechmoc

Z: zbawienie

 1. (jakPojawiaSieObiektywne.htm) - w jaki sposób dochodzimy do podziału obserwacji na subiektywne, intersubiektywne i obiektywne?
 2. (ABC.htm) -"W wuja opisie pojawia się Bóg, dusza itp. Jeżeli to jest badalne (nie tylko ględzalne), to proszę to wykazać." - "Dowod np. przez sprowadzenie do niedorzecznosci pogladu przeciwnego".
 3.  (dowod-wieczneCierpienieBezBoga.htm) Dowód tezy, że ze wieczne życie w świecie bez Boga musi doprowadzić do dowolnie wielkiego cierpienia, niekompensowanego przez szczęście.
 4. (coPrzemawiaZaTeizmem.htm) Co przemawia za wiarą w świat z Bogiem, a przeciwko wierze w świat bez Boga?

 

B. Wujowe podejście do świata

 1. (teoriaOdbicia.htm) Idealistyczny model śwata: jak działają w nim zmysły, skąd w nim prawa fizyki? Przykład z kamykiem w pudełku.
 2. (wolnaWola-wieleDrzwi.htm) Wszechmocny Bóg, bedący wszystkim, co istnieje, a wolna wola człowieka. Przykład z wieloma drzwiami. Patrz też związany z tym tekst o różnych rodzajach istnienia.
 3. (drzewoAnubiego.htm) Co jest bardziej realnie postrzegane: moje istnienie, istnienie innych ludzi, istnienie materii, czy istnienie Boga?
 4. (wiecznoscPieklaWgKatechizmu.htm) Wujowe podejście do problemu istnienia piekła a nauka Katechizmu Kościoła Katolickiego.
 5. (poCoPieklo.htm) Bóg stworzył wszystkie możliwe dusze, co do których jest pewien, że osiągną zbawienie. Co z wynika z tego twierdzenia?

 

C. Krytyka materializmu i scjentyzmu

 1. (testPawlowy.htm) Prosty test dla sprawdzający, o jakim stanie twojego mózgu świadczy twoja wiara :)
 2. (tylkoZmyslami-sameSamogloski.htm) Absurd scjentyzmu pokazany na przykładzie "w tym liscie są same samogłoski".
 3.  (piecProblemowNaukowegoAteizmu.htm) Fragmenty dyskusji. Problemy "naukowego" ateizmu:
  1. Samowywrotność (wedle jego wlasnych zasad wiarygodnosci, ateizmowi wiarygodnosci brak),
  2. zabobonna "zdroworozsądkowość" (Einstein: "Zdrowy rozsadek to zbior przesadow i uprzedzen nabranych w wieku wczesnego dziecinstwa"),
  3. błędne zastosowanie Brzytwy Ockhama (Einstein: "Teoria powinna byc tak prosta, jak to mozliwe - ale nie prostsza"),
  4. zbyteczność (dogmaty "naukowego" ateizmu nie sa do niczego potrzebne).

W dyskusji omówiono też pokrótce

  1. problem oszacowania prawdopodobieństwa prawdziwości światopoglądu,
  2. pytania o "Matrix" i o zbyteczność ontologii jako takiej,
  3. argumenty "z wyrządzonej krzywdy",
  4. problem "Po co badać, jeśli wszystko jest subiektywne",
  5. analogię "nauka = siekiera, metafizyka = drwal",
  6. pytanie "Czy Bóg nie mógł stworzyć tego świata lepiej"?
  7. konieczność i niedostateczność kryterium logicznej spójności wniosków => pragmatyzm
  8. co to znaczy "ateista" i "ateizm"?
  9. czy nauka to najlepsza droga do prawdy?
  10. nauka to logicznie spójne badanie relacji pomiędzy takimi doznaniami, których istotna treść jest dostępna różnym obserwatorom
  11. błedne koło w próbach uzasadnienia aksjomatów teorii przez teorię, która ich potrzebuje.
 1.  (czteryWidmaMaterializmu.htm) Cztery zdumiewające akrobacje myślowe unaukowionego materialisty:
  1. materializm to obiektywnie weryfikowalny światopogląd, którego nie da się zweryfikować.
  2. materialista bada szerzej, zawężając swój obszar badań.
  3. materialista wybiera materializm, bo go woli, więc nie wybiera materializmu, bo go woli.
  4. materializm jest dojrzałym światopoglądem, bo jego filozofia jest niedojrzała.
 1.  (ekwiwokacjaStanoszPoLinkjkach.htm) Szczegolowa analiza bledu ekwiwokacji w apologii ateizmu przedstawionej przez panią prof. Stanosz.
 2.  (klechowierca.htm) Co ofiara Jezusa zmieniła w czyim życiu, i jak to udowodnić naukowo?
 3.  (dogmatemWRozum.htm) Odpowiedź na komentarz do polemiki wuja z Dawkinsem. Ze względu na problemy techniczne serwera racjonalisty.pl, muszę zapisać tę odpowiedź tutaj; wśród komentarzy spróbuję podać link.

 

D. Apologetyka łopatologiczna

 1.  (kultMaryi-kultBaala.htm) Czym jest a czym nie jest w katolicyzmie kult Maryi?
 2.  (hipostazaBarmana.htm) Poczecie Jezusa, i hipostaza wytlumaczona na przykładzie uczciwego barmana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...cdn..